instituce
dokumenty
rok
aktuality
12.6. Nahráli jsme výkazy Dop MD 2-04 a 3-04 za rok 2017, zdroj MD ČR
12.6. Nahráli jsme výkaz Dop MD 2-04 přepočtený na 1 km, za rok 2017. zdroj MD ČR
30.5. Nahráli jsme nové Souhrnné přehledy o přepravních výkonech silniční nákladní, autobusové a železniční dopravy - zdroj MD ČR
30.5. Nahráli jsme nový Přehled o výnosech z mýta a dopravních výkonech - zdroj ŘSD.
28.5. Nahráli jsme Výroční zprávu spolku IODA za rok 2017.