instituce
dokumenty
rok
aktuality
10.5. Nahráli jsme Rozpočet SFDI na rok 2019 + výhled na roky 2020 a 2021
10.5. Nahráli jsme Výroční zprávu SFDI za rok 2017, zdroj: SFDI
26.4. Nahráli jsme nový dokument MPSV o průměrných výdělcích v ČR v roce 2018, zdroj: MPSV/Trexima (ISPV.cz)
26.4. Vložili jsme dokument s Informacemi o nehodovosti na pozemních komunikacích 2018 - zdroj: Policie ČR
26.4. Nahráli jsme statistiky DI ČR o mimořádných událostech na železnici, zdroj: DI ČR